IZRADA WEB SAJTA

Održavanje web sajta
Info: +381 60 6000 249

Izrada internet sajta

.

Održavanje web sajta

održavanje web sajta

Pružamo uslugu održavanja web sajta za Vas na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou ili po potrebi, a sve u zavisnosti od Vaših potreba.
Održavanje web sajta podrazumeva dva osnovna oblika usluge održavanja:

-održavanje (izmene i dodavanje) sadržaja na web sajtu i
-održavanje programskog koda i usklađivanje sa novijim programskim verzijama kako bi web sajt fuknkcionisao.

Svako od navedenih načina održavanja može biti uključeno u Ugovor ili se može obavljati povremeno, po potrebi (bez Ugovora), odnosno Vašem zahtevu koji dostavljate na naš email.

cena povremenog održavanja web sajta po zahtevu

Cena održavanja sadržaja web sajta, po potrebi ili Vašem zahtevu, ne može biti manja od 700,00 dinara s tim da kad nam dostavite materijal koji želite menjati na web sajtu i naše procene o obimu usluge mi ćemo Vam pre izmene dostaviti predračun sa predloženom cenom za izmene na web sajtu.Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na naš email info@a4b4.com ili telefon +381.60.6000.249

cena redovnog održavanja web sajta (na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou)

Cena održavanja sadržaja web sajta na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou po potrebi ili Vašem zahtevu se definiše najčešće Ugovorom.
Plaćanje ovog oblika održavanja podrazumeva mesečno plaćanje usluge održavanja web sajta.Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na naš email info@a4b4.com ili telefon +381.60.6000.249

održavanje programskog koda web sajta po zahtevu

Održavanja programskog koda web sajta podrazumeva izmenu postojećih programskih funkcionalnosti na web sajtu i njihovo prilagođavanje novijim tehnologijama sa ciljem da web sajt radi neometano. Cena ove usluge se definiše prema obimu i kompleksnosti tražene usluge.

kontakt
Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na naš email info@a4b4.com ili telefon +381.60.6000.249

 

ODRŽAVANJE WEB SAJTA

Kontakt
Zašto mi?